Wouter Leenders

Research Assistant, University of Zurich

Wouter Leenders

Research Assistant, University of Zurich

Stamkaart

Wie een stamboom onderzoekt, verzamelt ook een schat aan geografische informatie. Één manier om al die informatie samen te vatten, is het maken van een kaart. Hieronder leg ik uit hoe het gratis programma R kan worden gebruikt om een kaart te maken van alle geboorte- en overlijdensplaatsen van de leden van een stamboom: een stamkaart.

Stamkaart

1. Download R en RStudio

Voor het maken van de stamkaart zijn de programma's R en RStudio nodig. Deze zijn gratis te downloaden hier (R) en hier (RStudio). Het is belangrijk een recente versie van R te gebruiken. Zelf gebruik ik versie 3.6.0.

2. Download map.zip

Dit zip-bestand is hier te downloaden en bevat alle bestanden die nodig zijn om de stamkaart te maken:

  1. cbs_provincie_2019_gegeneraliseerd.csv - Dit bestand is verkregen via het Nationaal Georegister en bevat de kaart van de 12 Nederlandse provincies. Hier hoeft niks aan veranderd te worden.
  2. map.csv - Dit bestand bevat de structuur voor de stamboominformatie. Voor iedere voorouder moeten geboorte- en overlijdensjaren, en bijbehorende coördinaten worden ingevoerd. Het is belangrijk de coördinaten op te zoeken via de website EPSG. De coördinaten op deze kaart volgen het EPSG:28992 systeem dat consistent is met de hier gebruikte kaart van Nederland.
  3. map.R - Dit bestand bevat de code die gebruikt wordt om de kaart te maken. Hier moeten in regel 28 de drie puntjes vervangen worden door het pad naar de map-folder, in mijn geval bijvoorbeeld "/Users/wouterleenders/Downloads/map".
  4. map_function.R - Dit bestand bevat een functie die gebruikt wordt in map.R. Hier hoeft niks aan veranderd te worden.

3. Maak de kaart aan

De volgende stap is om de kaart daadwerkelijk te maken. Hiervoor moet het bestand map.R geopend worden in RStudio. Het is belangrijk dat regel 28 in map.R is aangepast. De laatste stap is om de volledige tekst in het bestand map.R te selecteren (ctrl+A voor Windows of cmd+A voor Mac) en op "execute" te klikken. In de map-folder verschijnen nu een stilstaande kaart, map.png en een bewegende kaart, map.gif, zoals die hierboven.